نمايشگاه بين المللي صنعت کشاورزي

اطلاعات نمایشگاه

تاریخ برگزاری

5 تا 8 دیماه 1397

ساعات برگزاری

15 تا 21

مکان برگزاری

نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

تماس با ما

تلفن: 03132603006
ایمیل: info@isfahanfair.com

خانم رفسنجانی

کارشناس مسئول ثبت نام
تلفن: 03132606602
همراه: 09134632313

خانم بهرامی

کارشناس روابط عمومی
تلفن: 03132614616
همراه: 09129476393

73

مطالب تخصصي

80

فيلم آموزشي

90

کتاب و ابزار

70

متخصص

ارتقاء کيفيت درمحصولات وخدمات

ارتقاء کيفيت درمحصولات وخدمات

مفهوم عملي کيفيت، بر ميزان رضايت مشتري بعنوان عامل مهم تأييدکننده سطح کيفي خدمات، تاکيد مي نمايد. اما در مفهومي اصلاحي از مديريت کيفيت، دو عامل کيفيت خدمات از سوي ارائه کنندگان آنها و ميزان بيان رضايت مشتريان استفاده کننده از خدمات دو شاخص کليدي براي سنجش ميزان ثمربخشي کيفيت خدمات است.

توسعه سطح آموزش و ارتقاء دانش

توسعه سطح آموزش و ارتقاء دانش

در ساليان اخير علوم و تكنولوژي نسبت به گذشته پيشرفت چشمگيري داشته است. اين امر گوياي اين است که همه افراد يک سازمان موظف به ارتقاي سطح دانش خود هستند و از طرفي مديران سازمان هم موظف به حرکت دادن اعضاي سازمان به سمت دانش روز مي‌باشند، به همين دليل آموزش ضمن خدمت كاركنان يکي از موارد مهم مد نظر در شرکت مي باشد.

آرشیو تصاویر

انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از حسن نظر شما
همکاران ما در شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان با آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستند.

ارتباط با ما