You don't have javascript enabled. Good luck with that.

سخن مديرعامل

صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایعی که اساسی ترین کالاهای مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی را تامین می کند، به نوعی نقطه شروع توسعه اقتصادی است زیرا تامین مواد غذایی در یک کشور به منزله خودکفایی نسبی و استقلال منابع از بعد اجتماعی و حتی امنیتی قلمداد می شود. همانگونه که تجربه کشور هایی مانند استرالیا و کانادا نشان می دهد بخش مهمی از این استقلال از طریق صنعت کشاورزی حاصل شده است.

صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایعی که اساسی ترین کالاهای مورد نیاز بشر یعنی مواد غذایی را تامین می کند، به نوعی نقطه شروع توسعه اقتصادی است زیرا تامین مواد غذایی در یک کشور به منزله خودکفایی نسبی و استقلال منابع از بعد اجتماعی و حتی امنیتی قلمداد می شود. همانگونه که تجربه کشور هایی مانند استرالیا و کانادا نشان می دهد بخش مهمی از این استقلال از طریق صنعت کشاورزی حاصل شده است.

علاوه برآن کشورهای توسعه یافته با در دست گرفتن سهم عمده ای از تولید و تجارت محصولات کشاورزی مانند غلات توانسته اند علاوه بر دستیابی به سطح بالایی از درآمد ملی، از نظر سیاسی نیز بر سایر جوامع تسلط یابند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها اگرچه بخش عمده ای از جمعیت فعال آن ها در بخش کشاورزی متمرکز شده است اما سالانه مبالغ عمده ای به واردات این محصولات اختصاص می یابد.

بنابراین مطابق آن چه گفته شد، توجه به این بخش باید همواره با برخورداری از آخرین تکنولوژی ها و آخرین راهکارها و روش های علمی و کارشناسانه ادامه یابد. این درحالی است که نگاهی اجمالی به برخی از آمار  ارقام موجود در این رابطه گویای این واقعیت است که در برخی شاخصه ها نتوانسته ایم جهانی فکر کرده و با اتکا به مزیت های استانی، ملی و منطقه ای خود پیش رویم. اهمیت این موضوع به ویژه در شرایط تحریم که امنیت غذایی موضوعی بسیار مهم و حساس است، مضاعف است چرا که در این شرایط باید از بروز مشکلات بیشتر و جدی تر در زمینه این صنعت جلوگیری کرد.

در این میان نمایشگاه های تخصصی، فضایی را فراهم می آورند تا داشته ها و نداشته های خود را محک زده و عوامل کوچک و بزرگ دخیل در امر افزایش توان ملی و رقابت پذیری جهانی را در بوته آزمایش قرار دهیم. نمایشگاه ها همچنین آخرین متدها و روش های علمی را به میدان می آورد تا تازه های دانش را با تازه های ایده و فناوری اجماع کرده و عصاره ای ناب از پیشرفت و سنجش توان کشور را به فضای کسب و کار، صنعت، تولید و اقتصاد کشور تقدیم کند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این راستا نمایشگاه AGROVET (اگرووت) به عنوان یکی از معتبرترین برندهای نمایشگاهی منطقه در حوزه کشاورزی را به سیزدهمین دوره خود رسانده است. نمایشگاهی که به سبب جامع شدن و تکامل به دو نمایشگاه تخصصی تفکیک شد و امسال نیز به عنوان رویدادی بزرگ در حوزه کشاورزی، میهمانان و متخصصان داخلی و خارجی بسیاری را میزبانی خواهد کرد.

ضمن قدردانی از تلاش حامیان، مشارکت کنندگان و همکاری مسئولان در امر برپایی این نمایشگاه، امید است نمایشگاه حاضر که هر ساله کامل تر، پخته تر و با تجریه تر می شود، بتواند از تجربه حضور کارشناسان، مسئولان و صاحب نظران این عرصه به بهترین نحو استفاده کند.

                                                                                       رسول محققیان

                                                                                        مدیر عامل