You don't have javascript enabled. Good luck with that.

رونمايي از نخستين نرم افزار و اسناد هواشناسي كشاورزي كشور در نمايشگاه كشاورزي اصفهان

1395/10/25

اطلاعات مربوط به این نرم افراز در مدت یک سال تهیه شده و یک بانک اطلاعاتی هواشناسی به روز در مورد تغییرات آب و هوایی است. 

نخستین نرم افزار و اسناد هواشناسی کشاورزی کشور در پانزدهمین نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و باغبانی اصفهان رونمایی شد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نرم افزار با هدف اطلاع از زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، طراحی و ارایه شده است.

به گفته غلامرضا خاکیان، کارشناس هواشناسی کشاورزی استان اصفهان، اطلاعات مربوط به این نرم افراز در مدت یک سال تهیه شده و یک بانک اطلاعاتی هواشناسی به روز در مورد تغییرات آب و هوایی است.

آشنایی با بهترین زمان کاشت و برداشت محصول، کاهش هزینه های ناشی از سرمازدگی و بالا بردن عملکرد کشاورزان از مزایای تهیه این نرم افزار جامع است.

کشاورزان برای دریافت این نرم افزار جامع می توانند به آدرس اینترنتی  www.eseahanmet.ir مراجعه کنند.