You don't have javascript enabled. Good luck with that.

رونمايي از نخستين نرم افزار و اسناد هواشناسي كشاورزي كشور در نمايشگاه كشاورزي اصفهان

1395/10/25

اطلاعات مربوط به این نرم افراز در مدت یک سال تهیه شده و یک بانک اطلاعاتی هواشناسی به روز در مورد تغییرات آب و هوایی است. 

نخستین نرم افزار و اسناد هواشناسی کشاورزی کشور در پانزدهمین نمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات کشاورزی و باغبانی اصفهان رونمایی شد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نرم افزار با هدف اطلاع از زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، طراحی و ارایه شده است.

به گفته غلامرضا خاکیان، کارشناس هواشناسی کشاورزی استان اصفهان، اطلاعات مربوط به این نرم افراز در مدت یک سال تهیه شده و یک بانک اطلاعاتی هواشناسی به روز در مورد تغییرات آب و هوایی است.

آشنایی با بهترین زمان کاشت و برداشت محصول، کاهش هزینه های ناشی از سرمازدگی و بالا بردن عملکرد کشاورزان از مزایای تهیه این نرم افزار جامع است.

کشاورزان برای دریافت این نرم افزار جامع می توانند به آدرس اینترنتی  www.eseahanmet.ir مراجعه کنند.

نمايشگاه مجازي

نمايشگاه مجازي

پلان نمايشگاه

پلان نمايشگاه

برنامه هاي جنبي نمايشگاه

برنامه هاي جنبي نمايشگاه