http://agrovet.ir/sites/isfahanfair.ir/agrovet.ir/contents/pms_item/4252_itemText.htmlstring(3903) "

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: بی بازاری شدید برخی محصولات مانند سیب درختی، پیاز و سیب زمینی، نوعی سرخوردگی در تولیدکننده ایجاد کرده است.  

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، فریدون صفایی افزود: هرساله برنامه ریزی های انجام شده و الگوی کشت به کشاورزان هر منطقه ابلاغ می شود که جنبه راهنمایی دارد اما خود کشاورزان بازارسنجی کرده و برخی محصولات را بیشتر از نیاز کشت می کنند.   

وی تأکید کرد: امسال محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز در سطح استان اصفهان چنین سرنوشتی پیدا کرد و محصول مازاد روی دست کشاورزان ماند که این امر باعث شد روحیه و انگیزه آن ها برای بازدید از چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی کمتر شود.

وی همچنین با اشاره به موضوعات سیاست خارجی کشور از جمله دوران پساتحریم و اجرایی شدن برجام گفت: بسیاری از تولیدکنندگان نیز در انتظار تغییرات وعده داده شده هستند تا شرایط ثابت شود و بتوانند برای کاشت در سال زراعی آینده تصمیم گیری کنند.

صفایی درباره چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی که 14 بهمن پایان یافت، گفت: کیفیت تبلیغات رسانه ای و نیز سطح کیفی مشارکت کنندگان این نمایشگاه بسیار خوب است و غرفه داران آماده ارایه مشاوره به مخاطبان خود بودند.  

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه تأمین کودهای دارای یارانه محدودیتی ندارد، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، تاکنون نزدیک به 40 هزار تن کود مصرفی یارانه دار به کشاورزان ارایه شده و تا نوروز 95، 20 هزار تن دیگر نیز توزیع می شود.

وی اضافه کرد: کودهای یارانه دار اغلب شیمیایی هستند و توزیع دیگر کودها در اختیار بخش خصوصی است که این کودها نیز در استان به وفور تأمین شده اما با توجه به تنوع و تعدد برندها به کشاورزان توصیه می شود حتماً از کودهای به ثبت رسیده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: کودهای آلی یا شیمیایی موجود در بازار که علامت ثبت یا مجوز بخش تحقیقات آب و خاک را ندارند به احتمال زیاد تقلبی هستند و نه تنها عناصر مربوط به آن نوع کود را ندارند بلکه ممکن است عناصر مضر مانند فلزات سنگین را در ترکیب خود داشته باشند که بسیار خطرناک است.

 

"