http://agrovet.ir/sites/isfahanfair.ir/agrovet.ir/contents/pms_item/4249_itemText.htmlstring(74416) "

بیش از 700 بازدید کننده متخصص در یک روز و در قالب 15 تور برنامه ریزی شده از چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی (نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته) بازدید کردند.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، این تعداد بازدیدکننده از میان کشاورزان و مدیران ادارات جهاد کشاورزی 14 شهرستان استان اصفهان و نیز از مسوولان و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری بودند که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی در قالب تورهای برنامه ریزی شده در نمایشگاه حضور یافتند.

چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی (نهاده ها، محصولات و خدمات وابسته) تا 14 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست.

"